English

The Running Bean là ngôi nhà của những barista có hiểu biết sâu rộng và si mê café. Chúng tôi cũng mang đến những sản phẩm tốt cho sức khỏe như smoothie bowl, nước trái cây và tráng miệng độc đáo.