English

Our Mission

  • Luôn nỗ lực để đem lại sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.
  • Chân thành và đam mê trong công việc.
  • Truyền cảm hứng và được truyền cảm hứng từ cộng đồng.
  • Lan truyền tình yêu Sài Gòn.
  • Mang đến xu hướng ẩm thực và di trú mới.
  • Thiện nguyện gắn kết mọi người với cộng đồng.

Our Vision

Inn Saigon mong muốn được trở thành bạn đồng hành của những tâm hồn yêu ẩm thực và mê mẩn vẻ đẹp của thành phố này.

Our values

Các giá trị cốt lõi không chỉ thấm nhuần trong tư tưởng của mọi thành viên Inn Saigon, mà cả trong mọi việc chúng tôi làm.

SỨC KHỎE là ưu tiên hàng đầu

SỨC KHỎE là ưu tiên hàng đầu

 MÔI TRƯỜNG là bạn

MÔI TRƯỜNG là bạn

 TẬN TÂM trong mọi việc

TẬN TÂM trong mọi việc

 CHIA SẺ là trách nhiệm

CHIA SẺ là trách nhiệm