English
thaonguyen 02.07.2020 10 bình luận

Chuyên viên quản lý ứng dụng ERP

Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học ngành CNTT, Lập trình máy tính và Quản trị Cơ sở dữ liệu. Kinh…

thaonguyen 02.07.2020 10 bình luận

Bếp trưởng/ Head chef

Yêu cầu: Có các chứng chỉ liên quan tới nghề bếp Kinh nghiệm: tối thiểu 3-5 năm trong nghề bếp…

thaonguyen 02.07.2020 10 bình luận

Ca trưởng nhà hàng chay (Shift supervisor)

Yêu cầu: Tốt nghiệp các trường có chuyên ngành quản trị nhà hàng, khách sạn, kinh tế, quản trị kinh…