Tiếng Việt
admin 06.04.2021 10 bình luận

Giám sát ca – nhà hàng Be An Vegetarian Cafe

admin 05.04.2021 10 bình luận

Giám sát ca (Shift Supervisor) – Haagen Dazs

Thương hiệu kem Haagen Dazs tuyển dụng vị trí giám sát ca cho cửa hàng Nội dung công việc: Cùng…

coder 18.05.2020 10 bình luận

Giám sát ca (Shift supervisor)

Yêu cầu: Tốt nghiệp các trường có chuyên ngành quản trị nhà hàng, khách sạn, kinh tế, quản trị kinh…