Tiếng Việt

Our Mission

  • Qua các mô hình F&B của mình, Inn Saigon đưa nhu cầu cơ bản (ăn & uống) trở thành trải nghiệm thú vị.

  • Bên cạnh đó, Inn Saigon hướng tới sự phát triển bền vững bằng cách cổ vũ lối sống xanh, lành mạnh; tạo ra môi trường làm việc lý tưởng, chắp cánh ước mơ cho những bạn trẻ đam mê F&B; luôn trân trọng, giúp đỡ nông dân và nông sản địa phương.

Our Vision

Trở thành 1 trong những đơn vị kinh doanh ngành F&B đi đầu trong cả nước trong việc xây dựng những mô hình ăn uống lành mạnh, bền vững và tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người dân.

Our values

Các giá trị cốt lõi không chỉ thấm nhuần trong tư tưởng của mọi thành viên Inn Saigon, mà cả trong mọi việc chúng tôi làm.

Làm việc với đam mê

Làm việc với đam mê

Phục vụ khách hàng với sự tận tâm và chân thành

Phục vụ khách hàng với sự tận tâm và chân thành

Thành thật, có trách nhiệm với tất cả sản phẩm, dịch vụ tạo ra

Thành thật, có trách nhiệm với tất cả sản phẩm, dịch vụ tạo ra

Trân trọng sự khác biệt

Trân trọng sự khác biệt